Muzyka w kościele Drukuj
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
czwartek, 17 sierpnia 2017 10:38

św. Cecylio, módl się za nami

argaiv1429

W związku z nadużyciami dotyczącymi muzyki i śpiewu w kościele podczas liturgii, zwłaszcza podczas mszy św. tzw. ślubnej i sprowadzaniem  przez narzeczonych różnych zespołów i śpiewaków, którzy w czasie mszy św. raczej dają koncert wyłączając wiernych ze śpiewu ( bo mają swój program), przypominam o IINSTRUKCJI EPISKOPATU POLSKI O MUZYCE KOŚCIELNEJ - http://organum.pl/dokumenty/7-instrukcja-episkopatu-polski-o-muzyce-liturgicznej-po-soborze-watykanskim-ii  - która obowiązuje we wszystkich kościołach w Polsce. Każdy poboszcz czy zarządca kościoła ma obowiązkowo IMSTRUKCJE Episkopatu przestrzegać .

Liturgia mszy św. ślubnej też jest, czynnością Kościoła obwarowaną szegółowymi przepisami Stalicy Apostolskie i poszczególnych Episkopatów i nikt nie może w niej mieszać i zmieniać. Osoby świeckiej mają swoje miejsce w tej liturgii,  mogą wykonywać czynności im dozwolone, w ramach przepisów liturgicznych. Śpiewy w kościele muszą mieć aprobatę Episkopatu Polski.

Wszelkie życzenia, zwłaszcza narzeczonych odnoście przebiegu mszy św. ślubnej muszę mieścić się w ramach przepisów liturgicznych i muszą być wcześniej uzgodnione z księdzem proboszczem. Dotyczy ta zarówno wystroju - dekoracji ślubnej, musi być zgodna z duchem świątyni, jak i śpiewu różnych pieśni - Episkopat wykluczył w czasie mszy św. śpiewanie piosenek.. Podstawowym instrumentem w kościele są ORGANY. Za śpiew i śpiewane pieśni odpowiedzialny jest organista. Na mszy św. ślubnej obowiązkowo ma być organista, a nie ktoś kto umie grać na intrumencie klawiszowym w zespole, a nie radzi sobie ze śpiewem liturgicznym.. Ksiądz proboszcz, w majestacie prawa - INSTRUKCJI EP -  może nie zgodzić się na różne zespoły i  zestaw ich piosenek choć popularych ale majęce charatkteru świeckiego i w czasie mszy św. ich wykluczyć. Taki zespół może dać koncert piosenek  nawet religijnych, np. po mszy św. w kościele o ile to nie będzie kolidowało z zaplanowanymi zajęciami.

Jest sprawą niedpuszczalną, by w czasie mszy św. ślubnej został wprowadzony zespół i śpiewane piosenki z podkładem odtwarzaczy , czy nawe schola, bez wiedzy proboszcza.

Dlatego w naszej parafii, narzeczeni będą wypytywani odnośnie wystroju kościoła, a także o ich życzenia w czasie uroczytości ślubnej w kościele i otrzymają pisemną zgodę proboszcza na udział na chórze innych osób.

Według obrzędów liturgicznych podczas mszy św. ślubnej  po OBOJGA NARZECZONYCH wychodzi celebrans do drzwi kościoła, gdzie ich wita, kropi wodą święconą i uroczyście  w asyście ministrantów ( narzeczeni wcześnie zadbają, aby byli ministranci)  prowadzi  do ołtarza przy odpowiednum śpiewie liturgicznym (nie piosenki).  Przepisy liturgicznie nie przewidują prowadzenia do ołtrza narzeczonej przez ojca.

Ksiądz Antoni Łatka

proboszcz

Szlichtyngowa, dnia 17.08.2017r.

 
 
Parafia Szlichtyngowa