Droga Krzyżowa ulicami Szlichtyngowej - 2017r Drukuj
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 08 kwietnia 2017 11:03

Ja jestem drogą, prawdą i życiem - Chrystus

argaiv1391

Od wielu lat w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową w Szlichtyngowej ma miejsce Droga Krzyżowa ulicami miasta: Daszyńskiego, Ogrodową, Dworcową, Wolności, Rynku z zakończeniem przy krzyżu misyjnym. W tym roku również wielu parafian odprawiło Doregę Krzyżowa na ulicach Szlichtyngowej mimo deszczowej pogody. Rozważania poszczególnych stracji DK przeprowadziła młodzież  z naszego Gimnazjum im. Noblistów Polskich, których przygotowała katechetka Krystyna Felińska - Bóg zapłać. Dziękuję wszystkich za udziała, a także za pomoc w rorganizowaniu procesji DK: strażakom z Wyszanowa na wóz strażacki i zabezpieczenie trasy DK, panu Krzystofowi Kupczykowi za obsługę techniczną nagłośnienia, niosącym krzyż,nadzwyczajnym szafarzom,  organiście PMichałowi, ministrantom i licznemu ludowi Bożemu za uczestnictwo. Niech Pan Bóg wynagrodzi.

 

Z D J Ę C I A

Razem z nami wyrusz Panie nam nie wolno w miejscu stać..

Idziesz przez wieki...

 

krzyż niesie Służba Zdrowia

krzyż niosą mężowie

Zakończenie DK przy krzyżu misyjnym - który stał przy kościele   w czasie  pożaru 14.04.1995r. i został uratowany

WIĘCEJ  ZDJĘĆ

 
 
Parafia Rzymskokatolicka w Szlichtyngowie 2011