List Biskupa S.Regmunta Drukuj
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 13 kwietnia 2008 09:17

+ STEFAN REGMUNT                                                                   Zielna Góra 08.04.2008 r.

argaiv1457

   Biskup       Zielonogórsko-Gorzowski                                                                                              


 Słowo Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego

przed jubileuszem 50-lecia kapłaństwa

bpa Pawła Sochy i bpa Antoniego Stankiewicza

 

            Umiłowani Diecezjanie!

            W klimacie Świąt Wielkanocnych przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Modlimy się o nowe, liczne powołania do służby w Kościele, zarówno do kapłaństwa jak i do życia konsekrowanego, apostolskiego i misyjnego. Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu skierowanym na niedzielę powołań akcentuje szczególną wagę i potrzebę powołań misyjnych. Przypomina o odpowiedzialności każdego z nas za przekazanie Dobrej Nowiny do tych miejsc i osób w świecie, gdzie o Bogu jeszcze nie słyszano.

            Słowo Boże przekazane nam dzisiaj w liturgii przypomina prawdę o Chrystusie, który jest dla każdego człowieka bramą. Przez tę bramę wchodzimy do społeczności Kościoła. Chrystus jest też naszą bramą do wieczności. Słowo Boże poucza nas także, że Chrystus jest naszym pasterzem. Pasterz to ten, kto przewodzi owczarni, kto jej strzeże, ochrania przed niebezpieczeństwami, kto troszczy się o swoje owce. Dobry Pasterz jest gotów oddać za swoje owce nawet życie. Rola Chrystusa jako Dobrego Pasterza nie skończyła się wraz ze śmiercią na Krzyżu. On po swoim Zmartwychwstaniu nadal przewodzi Kościołowi, troszczy się o niego i zabezpiecza. W służbie tego Pasterza na przestrzeni wieków stawali liczni kapłani. Wśród nich biskupi i prezbiterzy tych ziem.

            Cieszę się, że właśnie w Niedzielę Dobrego Pasterza mogę przekazać Wam, Drodzy Diecezjanie, radosną wiadomość o szczególnym jubileuszu, jaki pragniemy wspólnie obchodzić. W sobotę 24 maja 2008 r. o godz. 11.00 w katedrze gorzowskiej będziemy świętowali jubileusz 50-lecia kapłaństwa bpa Pawła Sochy, bpa Antoniego Stankiewicza, a także dziewięciu innych księży naszej diecezji, którzy w 1958 r. przyjęli święcenia kapłańskie. Pragnę, aby to wydarzenie było głębokim przeżyciem nie tylko dla Czcigodnych Jubilatów, ale i dla wszystkich diecezjan, którzy korzystają z posługi tych i innych kapłanów w swoim życiu.

            Ks. bp Paweł Socha od chwili przyjęcia święceń kapłańskich w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo pracuje w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Tu jako kapłan zakonny pełnił najpierw posługę wikariusza w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu. Stąd został skierowany przez przełożonych na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; tu po ukończeniu studiów podjął wykłady z teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu; tu też pełnił kolejno funkcje wychowawcy, ojca duchownego i rektora tej uczelni. Z Ziemi Lubuskiej Ojciec Święty Paweł VI powołał ks. dra Pawła Sochę do posługi biskupiej jako biskupa pomocniczego sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty. W tym roku przypadnie w grudniu 35 lat od chwili, kiedy Czcigodny Jubilat przyjął w katedrze gorzowskiej święcenia biskupie z rąk kard. Karola Wojtyły. Dziś, w roku jubileuszu możemy powiedzieć: któż zdoła zliczyć odprawione przez Jubilata Msze święte, wygłoszone kazania, homilie i wykłady, przeprowadzone wizytacje, udział w uroczystościach diecezjalnych, parafialnych, seminaryjnych, zakonnych; rozmowy księdza biskupa z kapłanami, klerykami i wiernymi świeckimi? Któż zdoła ogarnąć te wszystkie dzieła, podjęte i pełnione w dużej mierze na naszych oczach na chwałę Bożą i pożytek ludzi, które wyrosły i rozkwitły za czasów pasterzowania ks. bpa Pawła Sochy? Nie sposób tego objąć i zliczyć. Dlatego chcemy to wszystko złożyć w naszym dziękczynieniu przed Bogiem i włączyć w ofiarę Jezusa Chrystusa.

            Oprócz ks. bp. Pawła jubileusz 50-lecia kapłaństwa w Gorzowie świętować będzie też inny biskup mający swe kapłańskie korzenie w naszej diecezji. Jest nim ks. bp Antoni Stankiewicz, Dziekan Trybunału Roty Rzymskiej. Cieszymy się, że wśród bliskich współpracowników Ojca Świętego Benedykta XVI diecezja ma swojego przedstawiciela w osobie bp. Antoniego. Czcigodny Jubilat jest kapłanem naszej diecezji. Wychowywał się w Łagowie Lubuskim, przygotowywał się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium duchownym, zaś po jego ukończeniu podjął dalsze studia z prawa kanonicznego i cywilnego w Lublinie, w Warszawie i w Rzymie. Pracował w Sądzie Biskupim naszej diecezji, wykładał prawo kanoniczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a po wyjeździe do Rzymu rozpoczął pracę w Rocie Rzymskiej i wykłady na kilku uczelniach rzymskich. Ks. bp Antoni Stankiewicz pełni wiele ważnych funkcji w urzędach Stolicy Apostolskiej. Dla Polaków przybywających do Rzymu Ks. Biskup był i jest osobą, która przez dobroć, skromność i kompetencję oraz postawę głębokiej wiary budzi szacunek i zaufanie. Chcemy więc za tę piękną postawę i pracę kapłańską bpa Antoniego Stankiewicza wspólnie Bogu podziękować. Obchodzony w rodzinnej diecezji jubileusz przypomni zapewne Drogiemu Jubilatowi jego młodość, lata seminaryjne i wszystkie miejsca związane z życiem i posługą kapłańską. Uroczystości te będą też okazją do uwielbienia Boga i do modlitwy o moc ducha i ciała na dalsze lata biskupiego posługiwania.

            Do Biskupów Jubilatów dołączą ze swym dziękczynieniem inni Kapłani Jubilaci. Nie sposób ich wszystkich w tym okolicznościowym słowie pasterskim przedstawić. Wymieńmy przynajmniej ich nazwiska: ks. Stanisław Garncarz, ks. Gerard Kropidłowski, ks. Antoni Mackiewicz, ks. Jerzy Nowaczyk, ks. Mieczysław Ostrouch, ks. Andrzej Ruta, ks. Kazimierz Trelka, ks. Jerzy Wójciak i ks. Sylwester Zawadzki. Ich także bardzo cenimy i równie gorąco za nich Bogu dziękujemy. Liczymy, że nasza modlitwa wyprosi im wiele potrzebnych duchowych darów i łask na kolejne lata dawania świadectwa Chrystusowi.

 

Umiłowani Diecezjanie!

            Dzieląc się z Wami tą radością, serdecznie zapraszam przewielebnych księży, rodziny zakonne i wiernych świeckich, a także  przedstawicieli  życia społecznego na uroczystości jubileuszowe, które – jak już wspomniałem – odbędą się 24 maja w Gorzowie Wlkp.  Zaprosiłem na tę jubileuszową modlitwę naszego metropolitę, ks. arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego i wszystkich biskupów metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Będą też obecni inni zaproszeni goście. To bardzo ważne dla naszej diecezji wydarzenie. Ufam, że z  każdej parafii, obok duszpasterzy, przybędą ludzie młodzi, w tym ministranci, lektorzy, a także przedstawiciele grup parafialnych i osób wspierających dzieło powołań.

            Tych wiernych, którzy z powodu trudności obiektywnych nie będą mogli przybyć na naszą uroczystość, zapraszam do duchowej jedności poprzez uczestnictwo w tym dniu we Mszy św. we własnej parafii. Niech będzie to czas modlitwy o wierność i świętość naszych kapłanów. W niedzielę Dobrego Pasterza proszę też was o stałą modlitwę w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Niech nasza diecezja będzie bogata przez posługę nowych kapłanów, sióstr zakonnych, zakonników i misjonarzy świeckich.

            Wszystkim, którzy podejmują współpracę z duszpasterzami, a także troszczą się przez modlitwę, ofiarę duchową i materialną o nowych pracowników do służby w Kościele powierzam Matce Bożej Rokitniańskiej, Świętym Męczennikom Międzyrzeckim i z serca błogosławię

 

                                                                                              +Stefan Regmunt

                                                                                  Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 ____________________

UWAGA: Niniejsze Słowo Biskupa Diecezjalnego należy odczytać we wszystkich kościołach i  kaplicach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w czasie wszystkich Mszy św. w  Niedzielę Dobrego Pasterza, 13 kwietnia 2008 r.

 

                                                                                                  +Paweł Socha

                                                                                              Wikariusz Generalny

 
 
Parafia Rzymskokatolicka w Szlichtyngowie 2011