Bierzmowanie dorosłych 2017r - Zielona Góra Drukuj
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
wtorek, 28 listopada 2017 21:26

Duchu św. przyjdź prosimy, Twoich łask nam trzeba...

argaiv1952

 

Szczęść Boże,

Najbliższe bierzmowanie dla dorosłych odbędzie się w parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, ul. Mickiewicza 14, 04.12.2017 r. w poniedziałek o godz. 18.00.

Przypomina się, że należy poinformować kandydata o przygotowaniu następujących dokumentów wymaganych do bierzmowania: Metryka Chrztu św. (wystawia parafia Chrztu św.), Zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), Zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), Zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., Dowód osobisty. W przypadku zmiany nazwiska kandydat musi wcześniej zgłosić się do parafii chrztu w celu naniesienia stosownych zmian w Księdze Chrztu.

Ze względów organizacyjnych  kandydatów do bierzmowania poinformuje parafię udzielania bierzmowania - ksiądz przygotowujący (telefonicznie lub osobiście) o zamiarze przystąpienia w danym terminie do bierzmowania.

Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgię, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu.

Więcej informacji o zasadach przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania na stronie: https://wnk.diecezjazg.pl/bierzmowanie-dla-doroslych/


Z wyrazami szacunku

ks. Wojciech Lechów

Dyrektor WNK

===============================

Ostatnie przygotowanie dla kandydatów do bierzmowania  w Szlichtyngowej  2017r. będzie miało miejsce  03 grudnia br - niedziela - po mszy wieczornej (msza o g. 17:00) gdzieś około g. 18:00 w kościele parafialnym.

KANDYDACI  DO BIERZMOWANIA przynoszą na spotkanie:

  1. Metrykę chrztu
  2. Zaświadczenie od swego  proboszcza, że  kandydat do bierzmowania jest wierzący i praktykujący (podobne jak wydaje się do chrztu dla chrzestnego)
  3. Kartka do spowiedzi - można w swojej parafii skorzystać ze spowiedzi, ewentualnie w Szlichtyngowej spowiedź - podpisana kartka musi być - stan łąski uświęćającej do przyjecia sakramentu bierzmowanian musi być
  4. Nazwiski i imię świadka bierzmowania. Świadek musi być wierzącym, praktykującym i sam był u bierzmowania - zaświadeczenie dla świadka bierzmowania  wystawia jego  proboszcz

Kandydatów do bierzmowania zgłasza ks. proboszcz z Szlichtyngowej przygotowujący do bierzmowania.

Dojazd kandydata do bierzmowania  z świadkiem bierzmowania do Zielonej  Góry we własnym zakresie, według podanej instrukcji Wydziału Nauki Katolickiej - patrz wyżej.

Natępne bierzmowanie będzie miało miejsce - 5 marca 2018r. w Głogowie - parafii św. Mikołaja.

Szczęść Boże

ks. Antoni Łatka

dziekan

Szlichtyngowa, dnia 228.11.2017r.

  
 
Parafia Rzymskokatolicka w Szlichtyngowie 2011