Niedziela - 6 2018b Print
Written by Ks. Proboszcz   
Saturday, 10 February 2018 22:20

Cieszcie się i weselcie  w Panu, sprawiedliwi, radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca "...

1.W dniu dzisiejszym:

- dzisiaj przypada w naszeje diecezji NIEDZIELA SYNODALNA której temat brzmi Parafia jako wspólnota miłosierdzia.

- dzisiaj  11 lutego pod hasłem „Trzeźwość egzaminem z wolności” w Kościele w Polsce rozpocznie się 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

- zbiórka do puszki na  hospicja w naszej diecezji

-  msza z udziałem dzieci komunijnych i ich rodziców

- Dzień Chorych, modlimy się o ich zdrowie - ORĘDZIE PAPIEŻA NA DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO BR.

. dzisiaj  we wspomnienie liturgiczne NMP z Lourdes, przypada XXIV Światowy Dzień Chorego. Kościół w tym Dniu pochylając się z miłością na tymi, którzy cierpią z tytułu choroby czy też niepełnosprawności, pragnie ciągle na nowo uczyć się poznawać głęboką rzeczywistość tajemnicy cierpienia, które jest miarą poświęcenia, jakiego od nas oczekuje nasz Pan Jezus Chrystus. W obchodach tego Dnia należy zaznaczyć szczególną posługą wobec chorych w ich domach rodzinnych, a zwłaszcza znaczenie sakramentu namaszczeniach chorych.. Po mszach św. będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych, tym którzy chorują.  Warunkiem przyjęcia sakramentu namaszczenia jest stan łaski – być u spowiedzi.

2.  Kończy się czas karnawału Czas  karnawału, to  czas  zabaw. W najbliższą środę rozpoczynamy w kościele  okres  Wielkiego Postu, który ma charakter chrzcielny i pokutny i przygotowuje lud Boży do obchodu świąt wielkanocnych. Czas ten rozpoczynamy Środą Popielcową, a przyjęcie popiołu na nasze głowy oznacza naszą gotowość czynienia pokuty i podejmowania   różnych czynów wielkopostnych.

Odnośnie zabaw w piątek przypominam zmodyfikowane przykazanie przez biskupów Polskich:

Nowa wersja 4. przykazania kościelnego brzmi teraz: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach". Można więc poza Wielkim Postem bawić się na zabawach, dyskietkach także  w piątek

Zarządzenie Biskupa Diecezjalnego w sprawie dyspensy od zachowania czwartego przykazania kościelnego

W związku z coraz częstszymi przypadkami organizowania w Wielkim Poście

studniówek, wesel, imprez integracyjnych i innych zabaw szkolnych, rodzinnych

i towarzyskich o charakterze tanecznym, niniejszym – zgodnie z kan. 1245 KPK zakazuję proboszczom pełniącym urząd na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej udzielania dyspensy od czwartego przykazania kościelnego w zakresie zobowiązania do

powstrzymywania się od udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu (kan. 1249-1251

KPK). Ponieważ nowelizacja przykazań kościelnych obowiązujących wiernych Kościoła

katolickiego w Polsce z roku 2014 zniosła dotychczasowy obowiązek powstrzymywania się od zabaw hucznych w piątki roku kościelnego, intencją niniejszego zarządzenia jest troska o zachowanie pokutnego charakteru okresu Wielkiego Postu jako szczególnego czasu pokuty i przeżywania z Chrystusem Jego zbawczej męki.

Zielona Góra, 27.01.2016 r.

Znak: B1-4/16

ks. Piotr Kubiak

Kanclerz Kurii

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Z udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu – jest to grzech -  należy się spowiadać.

3.  14  lutego br. przypada Ś r o d a  P o p i e l c o w a:- rozpoczynamy Wielki Post

- Msza św. Szlichtyngowa: 9.00,  17.00

Zamysłów – 18.00

- dzień modlitw i pokuty za kapłanów,  seniorów-emerytów, ofiary złożone na tacę

tradycyjnie przeznaczone zostaną na dom księży emerytów w Zielonej Górze

- posypanie naszych głów popiołem

- rozpoczyna  wielkopostną  akcję  trzeźwości  i Tydzień Trzeźwości

- rozpoczyna również  dni modlitw o ducha pokuty  w parafii

- obowiązuje post ścisły - nie ma dyspensy

4. DROGA KRZYŻOWA

Szlichtyngowa -       piątek  o g. 16.30

Zamysłów -                piątek  o g. 18.00

5. W przyszłą niedzielę:

- GORZKIE ŻALE: w Szlichtyngowej o g. 17.00, po nabożeństwie - msza św.

w Zamysłowie 10 minut przede mszą św.

6. Rekolekcje Wielkopostne w parafii: 25-28 lutego br. Głosić będą Ojcowie Franciszkanie. Ojca rekolekcjonistę jak i całą wspólnotę parafialną polecam Waszym modlitwom

7.  Zachęcam do oglądania programów tej telewizji i słuchania  programów katolickiego Radia Maryją

8. Modlimy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne

9. Intencje mszalne

10. Bóg zapłać za: - ofiary na tacę, sprzątającym i wszelkie wpłaty na konto odnudowy

11.Pamiętejmy o odpisie  1% podatku  na Caritas lub Virtusa , Nasza Przyszłość ,lub inne

12. Polecam ciekawe artykuły w prasie katolickiej – Niedzieli i Gościu Niedzielnym Rozprowadzają ministranci

13. Zbiórka kandydatów i ministrantów – wtorek o g. 15.30. Mogą na zbiórkę przyjść chłopcy  z klas pierwszych, drugich , trzecich i starszych., a nawet gimnazjaliści.

14. Otrzymałem informację, że Ksiądz Biskup konsekrować będzie nasz kościół 24 czerwca br. - niedziela

15. W czwartek 15 lutego br. po mszy świętej (g.17:00)) spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Zapraszam

==============


 
 
Parafia Szlichtyngowa