Polożenie geograficzne Print
Written by Administrator   
Monday, 19 November 2007 18:33

Położenie geograficzne miasta Szlichtyngowa.

 Image 

 

 

Kierunek: Szlichtyngowa leży na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska, a także przecięciu szlaków drogowych;
drogi krajowej nr 34 z Głogowa w kierunku Leszna
drogi nr 324 z Głogowa do Kalisza przez Górę Śl. w odległości 13 km od Głogowa i 13 km od Wschowy.
Szlichtyngowa należy obecnie do województwa Lubuskiego, powiatu Wschowa. Na zachód - gmina Głogów i południowy wschód - gmina Góra Śl. graniczy z woj. Śląskim
W odległości ok. 2 km przepływa rzeka Odra, do której w Wyszanowie należącym do Gminy Szlichtyngowa wpada rzeka Barycz, tworząc malowniczy teren rekreacyjny i raj dla wędkarzy. Na rozległych przyrzecznych łąkach jest duże bogactwo ptactwa wodnego.

Image 


Szlichtyngowa i jej okolice - mapa fizyczna

Teren parafii Szlichtyngowa oznaczono kolorem zielonym
Teren gminy Szlichtyngowa oznaczono kolorem ceglastym

--------------------------------------------------------------------------------


Do parafii Szlichtyngowa należą następujące miejscowości w układzie alfabetycznym:


DRYŻYNA - 240 mieszkańców
GÓRCZYNA - 444
PUSZCZA - 32
SZLICHTYNGOWA - 1363
WYSZANÓW - 271
ZAMYSŁOW - 393
----------------------------------
Razem 2743

 

stan z 01,01.2004r.


--------------------------------------------------------------------------------

W Y S Z A N Ó W - nazwa w j.niem. SCHWUSEN

Jest to miejscowość położona na południe od Szlichtyngowej. Jadąc obwodnicą w Szlichtyngowiej w kierunku Rawicza - droga nr 324, na skrzyżowaniu należy skręcić na Kietlów.
Miejscowość ta, jest położona w malowniczym krajobrazie nad rzeką Baryczą, która łączy się z Odrą. Piękne krajobrazy, a także raj dla wędkarzy.
Wyszanów liczy 271 mieszkańców, przeważnie zajmujących się rolnictwem, które jest tu mocno rozwinięte. Łąki sprzyjają hodowli bydła
Jest tu: Ochotnicza Straż Pożarna, dwa sklepy, ferma trzody chlewnej
Latem tego roku w przeprowadzno tu kanalizację.
W lipcu 1997r. w czasie powodzi, okoliczne łaki były zalane. To było wielkie jęzioro. Woda częściowo zalała posesję p. Błaszczaków i podchodziła do posesji p. Baszłykiewicz. Miernika poziomu wody stojącego koło mostu, prawie nie było widać - ma 3m wysokości.

Wzmianka o Wyszanowie, pochodzi sprzed 1376r. w związku z kościołem p.w. Św. Michała Archanioła.
Kościół ten zbudowany z kamienia i cegły, z wyską wieżą od strony drogi służył miejscowej ludności należąćej do Kośćioła Rzymskokatolickiego. W czasie Reformacji , a zwłaszcza wojny trzydziestoletniej - pocz. XVIIw. był ob obiektem wielkich sporów między ewangelikami a katolikami. Najpierw należał do mieszkańców należących do Kościoła Rzymskokatolickiego. Potem, przez około sześć lat należał do ewangelików, a od 1654r ponownie powrócił do katolików .
Wskutek działań wojennych w XVII wieku, jak i braku porozumienia między katolikami, a ewangelikami kościół spłonął - nie jest znana dokładna data, ani przyczyna zniszczenia światyni. W skutek biedy i małej ilości mieszkańców ( wyniszczonej przez wojnę), kościół już nie został odbudowany. Dzisiaj stanowi ruinę. W podziemiach kościoła, a właściwie - kaplicy - znaduje się krypta grobowa, w której byli pochowani "znakomici" tej miejscowości.

W pięknym parku, swój cmentarz-mazoleum miały znakomite rody byłych właścicieli Wyszanowa. Do nich należeli: Braune von Schwus, von Rechenbergk, von Zweck, von Logau, von Egloffstein. Dzisiaj to mauzoleum jest bardzo zniszczone. Coś tam jeszcze zostało. A park nadal jest bardzo piękny z okazami "pomików przyrody". Przepiekne są ostro schodzące wąwązy do zakola rzeki.

Pozostałych mieszkańców Wyszanowa chowano na osobnym cmentarzu, który znajdował się przy wjeździe do Wyszanowa po lewej stronie jadąc od Szlichtyngowej.
Dziś znajdują się tam wysokie drzewa. Pop grobach nie ma śladu.

Ze wzdlędu na swoje malownicze położenie - tak jest do dziś - Wyszanów był miejscowością bardzo atrakcyjną turystycznie. W rozległym parku schodzącym do rzeki Baryczy wznosił się piękny pałac. Dziś pozostała brama wjazdowa przyległa do budynku mieszkalnego. Po drugiej wojnie światowej, mieściła sie tu Szkoła Podstawowa.

Nad rzeką Barycz, był zawieszony most dla pieszych łączące dwa brzegi. Dziś zostały tylko stalowe liny.
Przy ujściu Baryczy do Odry, wybudowany był piękny hotel i przystań dla stateczków. turystycznych - dzisiaj ruiny z hotelu, a z przystani rzecznej nic nie zostało.

Dawnej tereny Wyszanowa i okolic nadawały się świetne na odpoczynek na łonie natury. Mieszkańcy okolicznych miast ściągali tu na wypoczynek, atrakcji było wiele. Dzisiaj najczęściej ściągają tu wędkarze.
W obu rzekach - duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuużo ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyb.

Swoje piękno do dnia dzisiejszego zachowała przyroda i jest nadal bardzo atrakcyjna na wypoczynek. Jest oznaczona 3 km. ścieżka rowerowa, szlak dla pieszych. Na upartego, można z Głogowa wałem nad Odrą, dojechać do Wyszanowa
Gorzej z bazą turystyczną. Nie ma hotelu, atrakcyjej przystani. Z gospodarzami można się dogadać i przyjechać tu na wypoczynek na kilka dni.
Dla głodnych i spragnionych, do wyboru, są dwa sklepy obficie zaopatrzone.

Przed przystankiem autobusowym znajduje się tablica informacyjna z mapką i opisem trasy wycieczkowej.

W A R T O T U P R Z Y J E C H A Ć I O D P O C Z Ą Ć.

 
 
Parafia Szlichtyngowa