Caritas w parafii Print
Written by Ks. Proboszcz   
Wednesday, 30 December 2009 09:04

 Image

Parafialny Zespół Caritasu w Szlichtyngowej bardzo serdecznie wita.

 =================================================

 Nasz zespół rozpoczął działalność jesienią 2006r. A jego powstanie zainicjował ks. Antoni Łatka, proboszcz Parafii p.w.Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej

Obecny składa Zarządu PZC wybrany na walnym zebraniu 28.11.2009r.

ks. proboszcz  Antoni Łatka  – przewodniczący
Stanisław Łepkowski– prezes
Krystyna Kaczmarek – vice prezes
 Bożena Neć – skarbnik
Elżbieta  Andrzejewska  – sekretarz

 Migawka z posiedzenia Zarządu PZC

 Image

 Image

Image 

Inne zdjęcia na Aktualnościach z 29.11.br.

 Parafialny Zespól Caritasu został zatwierdzony przez Biskupa diecezjalnego Adama Dyczkowskiego i funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Ze względu na dużą ilość zajęć wkrótce do zespołu dołączyły kolejne osoby w charakterze woluntariuszy

Zespół nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie zatrudnia etatowych pracowników. Wszyscy zaangażowani w działalność Caritas w naszej parafii są wolontariuszami.

 

 ================================================

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ  PZC

Przed świętami Bożego Narodzenia - 2009r. PZC zorganizował:

- sprzedaż wigilijnych świec - 300 małych i 20 dużych

-  zbiórkę żywności w sklepach  dla rodzin ubogich

Pieniądze zostały przekazane na konto diecezjalne i parafialne. a wyznaczone osoby odebrały podarowane im środki żywnościowe jeszcze przed świętami .

Więcej informacji o PZC zostanie umieszczona w terminie późniejszym

===============================================

WSPARCIE

Działalność PZC nie byłaby możliwa bez aktywnego wsparcia finansowego i rzeczowego. Pragniemy bardzo serdecznie  podziękować wszystkim którzy kiedykolwiek przekazali darowizny na rzecz potrzebujących z naszej parafii, czy to w formie darów rzeczowych, żywnościowych, czy finansowych.

Przy wyjściu z kościoła znajduje się  puszka pod hasłem “Dla biedniejszych o siebie”. Każda wrzucona moneta przynosi konkretny wymiar finansowy w wymiarze miesięcznym czy rocznym. Jest tego niewiele. Mamy nadzieję, że tego daru serca będzie więcej. Wrzucone monety to moje rezygnacja z kupienia czegoś  na rzecz potrzebującego.

Obecnie PZC pragnie rozwinąć akcję wspierania fundusz Caritasu poprzez GRONO WSPIERAJĄCYCH UBOGICH.  Grono to składa się z osób, które dobrowolnie kierując się darem serca, deklarują co miesiąc wpłacać podaną przez siebie kwotę na rzecz potrzebujących. 80% zadeklarowanej kwoty pozostaje do dyspozycji PZC na jego działalność charytatywną, 20% przekazywane jest na Caritas diecezjalne. Deklaracje DAR SERCA  można zabrać ze stoliczka w kościele.

Działalność statutową Caritasu można wesprzeć przez przekazaniu 1% z podatku dochodowego na rzecz naszego diecezjalnego Caritasu za rok podatkowy 2009.

Numer KRS: 0000226818
CARITAS Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej

Na rzecz Parafialnego Caritasu można  przekazać w kopertach każdą ofiarę zaznaczając  NA PARAFIALNY CARITAS. Osoby podpisane otrzymają potwierdzenie i podziękowanie. Przekazaną kwotę jako darowiznę na dzieło charytatywne będzie można odpisać od podatku.

Parafialny Zespół Caritasu posiada własne konto, na które można bezpośrednio wpłacać ofiary: adres  Bank Spółdzielczy we Wschowie O/Szlichtyngowa

PZC PRZY PARAFII SZLICHTYNGOWA

25 8669 0001 2006 0060 0369 0001

z dopiskiem darowizna na działalność statutową PZC

Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą działalność, a tym samym osobom które znalazły się w trudnej sytuacji, składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

 
 
Parafia Szlichtyngowa