Wymieńmy się Print
Written by Ks. Proboszcz   
Saturday, 11 December 2010 07:39
Wymieńmy się! Akcja Caritas i NBP Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej włączyła się w ogólnopolską akcję Caritas Polska przeprowadzaną wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim polegającą na zbiórce starych banknotów i monet sprzed denominacji. Całość zebranych środków zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom w ramach Programu Skrzydła. 

BILON I BANKNOTY MOŻNA PRZEKAZYWAĆ W PLACÓWKACH CARITAS ORAZ REGIONALNYM ODDZIALE NBP.

Wszystkie banknoty i monety, które od końca 1996 r. nie są w powszechnym obiegu, jednak nie straciły jeszcze swej wartości, można w terminie do 31 grudnia 2010 r. przekazać do Caritas, pomagając w ten sposób najuboższym dzieciom w kraju objętym Programem Skrzydła. Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Obecnie Caritas w Polsce obejmuje opieką 3000 dzieci.

NIE CZEKAJ, WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI – POMÓŻ NAJUBOŻSZYM DZIECIOM!!!

Wartość starych pieniędzy po denominacji:
100 zł – 0,01 zł
200 zł – 0,02 zł
500 zł – 0,05 zł
10 000 zł – 1,00 zł
20 000 zł – 2,00 zł
50 000 zł – 5,00 zł
100 000 zł – 10,00 zł
500 000 zł – 50,00 zł
1 000 000 zł – 100,00 zł
2 000 000 zł – 200,00 zł

Źródło: Caritas Diecezjalne 

 
 
Parafia Szlichtyngowa