Caritas - świece na wigilię 2011 Print
Written by Ks. Proboszcz   
Sunday, 04 December 2011 23:28

Przewielebny Księże,

I Niedziela  Adwentu to rozpoczęcie kolejnej edycji akcji Caritas pn. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Do parafii przekazane zostały świece, według ilości sztuk rozprowadzonych w roku ubiegłym (po ewentualnej modyfikacji ilości dokonanej przez zainteresowane parefie). Przypominamy, że jedna duża świeca przekazywana jest dla każdej parafii gratis. Tak jak w latach ubiegłych, świece pakowane są w następujących ilościach: małe świece w kartonach po 25 i 50 szt., duże świece w kartonach po 20 szt. Pomimo wzrostu cen parafiny, nie uległa zmianie ofiara za świece oraz część ofiar jaka pozostaje w parafii. Ofiary wynoszą: mała świeca - 5,00 PLN – rozliczenie parafii z Caritas diecezjalną – 3,50 PLN duża świeca – 12,00 PLN – rozliczenie parafii z Caritas diecezjalną – 10,00 PLN Ofiary pozostające w parafii, w której działa Parafialny Zespół Caritas pozostają do jego dyspozycji na działania związane z pomocą udzielaną dzieciom (organizacja wypoczynku letniego, zimowego, świetlice, wyjazdy dziecięcych i młodzieżowych grup parafialnych). Tam, gdzie PZC nie został powołany, Ksiądz Proboszcz decyduje o wykorzystaniu ofiar, zawsze z uszanowaniem woli ofiarodawców i celu akcji. Prosimy o informowanie wiernych o fakcie, że część ofiar pozostaje w parafii z przeznaczeniem na lokalne potrzeby. Informujemy równocześnie, że istnieje możliwość dobrania świec oraz zwrotu tych, których nie uda się rozprowadzić. W tej sprawie proszę kontaktować się z naszym Magazynem w Zielonej Górze (tel. 68 415 2001 wew. 5 lub +48 600 98 66 59) oraz z Magazynem w Gorzowie Wlkp. (tel. 95 740 20 01 wew. 6 lub +48 600 989 128). Jak w poprzednich latach, parafie rozliczane będą z ilości podanych na wykazie znajdującym się u Ks. Dziekana i na podstawie świec pobranych lub oddanych bezpośrednio do Caritas diecezjalnej. Wszelkie wymiany świec pomiędzy parafiami prosimy rozliczać we własnym zakresie, co pozwoli uniknąć nieporozumień przy rozliczaniu. Serdecznie dziękując za pomoc przy realizacji akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pozostaję z Chrystusowym pozdrowieniem,

Zielona Góra, 25 listopada 2011 r.

Ks. Marek Kidoń

Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 
 
Parafia Szlichtyngowa